tin nhắn

Banggooder 2019-08-04 17:57:19
17
gợi ý
Bình luận (5)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: bom dia tem como mudar o valor do celular para mandar

Được hỏi bởi Lucaswxz007 trên 2019-07-10 09:46:10

Glitter maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-07-11 12:40:58 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Banggooder 2019-05-07 19:46:50
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: boa noite queria saber bom e não trava ...vai ter atualização mais tarde

Được hỏi bởi Lucaswxz007 trên 2019-05-13 08:22:17

Confiteor It is a good phone.

2019-05-16 03:29:25 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: boa noite o meu celular fica reiniciado as vezes do nada

Được hỏi bởi Lucaswxz007 trên 2019-05-09 09:12:10

Heat Did you try to restore factory settings?

2019-05-10 04:33:43 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Banggooder 2019-01-26 19:14:56
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: