כל ההודעות

ש: Is gimbal included in package?

שאל Andone13 on 2019-08-24 01:13:47

AdamG no

2020-06-12 03:47:46 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: what is the different between rhcp and lhcp ?

שאל armandW on 2020-06-05 01:43:18

AdamG It's the rotation of circular polarisation. Left hand or Right hand. You need to make sure your transmitting antenna is the SAME polarisation as your receiver antenna.

2020-06-08 05:41:49 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
AdamG 2019-05-30 04:15:06
7
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

AdamG 2020-04-09 11:16:48
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

AdamG 2020-04-09 11:15:38
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: