כל ההודעות

ש: Does the PNP version includes gyro?

שאל Jhawk on 2019-06-24 11:10:31

bikinidan No it does not.

2020-01-11 04:46:50 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
Jhawk 2019-07-04 09:59:10
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Jhawk 2019-07-04 09:42:27
6
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Jhawk 2019-06-25 09:27:50
5
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Jhawk 2019-07-09 12:14:30
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Jhawk 2019-06-17 10:48:54
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Jhawk Itsbasiclly the same as the full package just without battery and remote ??

96muppy 2019-06-29 01:52:43
4
הערות (5)