tin nhắn

Q: Is there any case or 3d printed case for the board ? Thanks

Được hỏi bởi Cidou trên 2019-07-31 09:56:28

Zagiman Nobut the board has screw holes in it so could be mounted in a case

2019-11-21 04:57:20 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
Cidou 2018-01-31 06:01:24
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: