tin nhắn

sn00zerman 2020-05-28 09:57:56
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: can we install Kali Linux in it??

Được hỏi bởi kshitijkhanka24 trên 2019-03-26 10:47:22

sn00zerman Ofcourseyou can :-) screen-drivers supported in os !

2020-05-29 03:39:56 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (4)

Q: already configured for use?

Được hỏi bởi Leandro991 trên 2020-02-18 02:08:11

sn00zerman Yes,it comes pre-configured !

2020-05-29 03:38:45 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
sn00zerman 2020-05-29 15:34:01
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: