tin nhắn

MaheshThakar 2019-10-18 15:46:35
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MaheshThakar 2019-12-06 05:29:29
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: what is the input max. ampere ?

Được hỏi bởi MaheshThakar trên 2019-09-27 11:27:03

jaynottelling idk,but it copes fine (no heat @all) on my 12v car battery/ solar controller's 12v (using about 2amps for the 'sunny parts o the day' all day everyday)

2019-11-15 06:07:55 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
MaheshThakar 2019-09-28 03:53:27
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MaheshThakar 2018-03-24 05:08:43
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: How many long light length ?

Được hỏi bởi MaheshThakar trên 2018-02-01 01:07:46
Gửi đi
Đáp án (0)
MaheshThakar 2018-01-30 11:09:43
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: