tin nhắn

Q: Is this compatible with BlHeli_S ?

Được hỏi bởi Prasad trên 2020-02-16 03:27:35

Honkytime yes it is

2020-02-16 03:29:58 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
Honkytime 2020-02-15 14:11:49
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Honkytime 2020-02-15 14:10:53
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Honkytime 2020-02-01 13:07:38
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Honkytime 2020-02-01 13:04:52
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Honkytime 2020-02-01 13:04:15
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Honkytime 2020-02-01 13:02:47
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Honkytime 2020-02-01 13:01:19
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: i a Battery included, and when not, can you recommend one?

Được hỏi bởi hendrik.borchert trên 2020-01-15 10:01:40

Honkytime any 450-850 mah 3s or 4s batteries

2020-01-27 12:50:49 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)