tin nhắn

Q: is there a momentry version

Được hỏi bởi phillip Petty trên 2019-02-13 11:48:13

Advanced no

2019-03-11 01:07:31 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: What is the dimension on the equipment, ie button size and hight

Được hỏi bởi phillip Petty trên 2019-02-13 11:45:24

Kittywas Depth behind panel: 44.5mm Button diameter: 40mm

2019-03-11 01:08:14 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)