tin nhắn

Eric 2018-04-26 03:05:19
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: What about Hebrew? Can ut get Hebrew massages?

Được hỏi bởi avnerdee trên 2018-02-07 12:21:37

Eric אבנר, אין עברית. אבל אפשר בקלות לעבוד עם האנגלית. גם ככה רוב הפונקציות מופיעות עם סמלים במקום טקסט.

2018-03-05 04:45:37 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)