tin nhắn

Q: funciona para el huawei p smart?!

Được hỏi bởi William trên 2019-10-12 02:13:08

LuisP sim funciona. Estás lentes são universais.

2020-07-11 04:20:44 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: é a versão global?

Được hỏi bởi anielly16martins trên 2019-12-10 11:10:26

LuisP sim vale a pena

2020-06-11 02:05:27 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)
LuisP 2020-06-10 13:18:21
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: when this product will be available again????

Được hỏi bởi ananya sharma trên 2020-05-07 10:54:03

LuisP please ask the manufacture.

2020-06-10 02:16:37 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: is it a gimbal

Được hỏi bởi pinkisharma7876 trên 2019-03-03 05:41:51

LuisP No ir os NOT! Ir os just a micro and light suport.

2020-06-10 02:16:02 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: bom dia comprei este Hub Biaze ZH17 , é compatível com a MI Box S?

Được hỏi bởi Sousa trên 2020-04-08 02:30:47

LuisP sim é compatível, eu uso conectado na minha.

2020-06-10 02:14:42 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
LuisP 2019-12-05 07:06:09
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

LuisP 2019-12-05 07:06:06
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: