tin nhắn

Q: which Chuck collet set for this Chuck holder ???

Được hỏi bởi Fla trên 2018-10-29 03:04:20

Lynn ER20 https://www.banggood.com/ER20-1-13mm-Spring-Collet-CNC-Chuck-for-Milling-Lathe-Tool-p-999164.html?rmmds=search

2018-10-31 02:16:14 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Qtsley https://www.banggood.com/ER20-1-13mm-Spring-Collet-CNC-Chuck-for-Milling-Lathe-Tool-p-999164.html?rmmds=search&ID=42393&cur_warehouse=CN

2018-11-06 12:24:11 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)