tin nhắn

marshal 2018-08-24 04:26:29
6
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

foksa 2018-03-14 04:36:00
23
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Does this come with two tips or only TS-I?

Được hỏi bởi ranger81 trên 2017-11-17 01:21:33

foksa Only one tip

2018-04-21 01:10:42 Hữu ích (2)
Gửi đi
Đáp án (4)

Q: global

Được hỏi bởi Marcos Mazaro trên 2019-02-20 03:42:12

marshal Affiliate links

2019-04-22 10:37:50 Hữu ích (6)
Gửi đi
Đáp án (15)
marshal 2018-08-24 04:19:12
5
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: do you think I can use it with the ts100 soldering ?

Được hỏi bởi cedricchangy trên 2017-12-16 04:29:31

marshal Yes, it is powerful enough, and ts100 will heat in seconds

2018-06-12 02:36:52 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)

Q: Art these the same connectors like the eachine e010 batteries?

Được hỏi bởi BenjaminKelp trên 2018-02-06 11:30:06

marshal Yes it is

2018-05-07 02:10:14 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (4)