tin nhắn

Sergey 2019-12-15 12:50:09
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Sergey I had the same problem. The contact on my device had exactly such a shot cutting. And there was no good soldering. I fixed it the same way as author done.

Mishka54 2018-10-04 12:08:18
6
Bình luận (1)
Sergey 2018-09-10 00:33:50
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: