tin nhắn

gsmhack Just turn on the AC, set it on the desired temp, and it will turn itself on/off via its own temperature sensor! No need for this xiaomi thing for that...

2018-04-25 03:41:34 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (3)

Q: how far it can be see

Được hỏi bởi Shyam Kafle trên 2018-02-20 09:44:06

gsmhack I can see the moon with it, and it is 384400 km away.

2018-02-23 05:23:28 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)
gsmhack 2018-01-18 08:20:27
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gsmhack 2018-01-18 07:58:29
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gsmhack 2018-01-18 07:38:33
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gsmhack 2018-01-18 07:33:02
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: