tin nhắn

Q: é compativel com o pro 3 x651?

Được hỏi bởi Jessica trên 2018-04-30 10:26:04

RonaldoFarias Não

2020-07-23 10:58:05 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: o carregador e compativel pra tomada aki do brasil?

Được hỏi bởi Rosenval Rodrigues Rocha trên 2018-09-10 10:37:42

RonaldoFarias São sim

2020-07-23 10:57:42 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: has it global version?

Được hỏi bởi Paidi trên 2018-09-25 11:12:20

RonaldoFarias yes

2020-07-23 10:57:29 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: CAN THIS BE USED IN NIGERIA?

Được hỏi bởi BG493217401 trên 2020-07-23 09:17:10

RonaldoFarias the item is global and have the bands to the global usually claims.

2020-07-23 10:57:04 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
RonaldoFarias 2019-05-15 08:54:10
6
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Ronaldo 2018-07-21 19:27:13
60
gợi ý
Bình luận (4)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

RonaldoFarias 2018-09-20 08:41:44
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

RonaldoFarias 2019-05-15 08:53:01
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

RonaldoFarias 2018-11-09 14:03:38
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

RonaldoFarias 2018-11-09 14:03:18
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: