tin nhắn

Banggooder 2019-03-13 01:55:54
5
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Banggooder 2019-03-21 03:36:18
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Banggooder 2019-03-13 01:59:37
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Hi there, Can i have the schematics and pcb of this board ? Thanks.

Được hỏi bởi ozgurergun.dyn trên 2019-03-06 03:59:14

wujiahui Sorry, we do not provide the schematic diagram of the motherboard, the circuit diagram, there is a marked wiring on the circuit board, thank you.

2019-03-06 07:33:22 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: can i have the pcb drawings of this board?

Được hỏi bởi ozgurergun.dyn trên 2019-03-05 04:02:46

Palomino The schematic is not available.

2019-03-13 09:20:36 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)