tin nhắn

Q: any chance to get the keyboard in spanish format with ñ

Được hỏi bởi Danilo Araya trên 2023-04-07 07:59:52

Screem https://www.banggood.com/Bestrunner-Mini-Wireless-Air-Keyboard-2-In-1-Mouse-Scroll-Wheel-German-Keyboard-with-Optical-Trackball-for-Mini-PC-Android-p-1939005.html

2023-04-13 09:14:48 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)