tin nhắn

cgaxtreme10 Estimado amigo. Nunca he tenido problemas con Banggood, no son estafadores. Fíjate que no hayas comprado el producto en alguna situación especial, preventa, agotado o en reposición. Saludos

2020-01-18 08:29:35 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Joan Jordà Merín 2019-12-19 16:33:54
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Joan Jordà Merín 2019-12-06 06:02:07
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: es comptibe con attitude v5?¿

Được hỏi bởi Joan Jordà Merín trên 2019-11-17 01:21:38

Newhav Solo para dominator.

2019-12-05 01:27:45 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Joan Jordà Merín 2019-08-10 15:25:15
2
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Es compatible con attitude v5?

Được hỏi bởi Joan Jordà Merín trên 2019-11-28 06:34:01

Hist https://www.banggood.com/Furious-Furiousfpv-True-D-LITE-5_8Ghz-48CH-Diversity-FPV-Receiver-System-Firmware-3_9A-for-FatShark-Attitude-Goggles-p-1605309.html?rmmds=search This is for attitude V5

2019-12-03 04:07:22 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Joan Jordà Merín 2019-11-27 04:57:48
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Joan Jordà Merín 2019-10-21 16:32:17
2
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: