tin nhắn

Virotu 2020-07-30 11:40:38
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Virotu 2020-06-28 09:43:44
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: are these oetumu blue switches?

Được hỏi bởi BG493513253 trên 2020-06-25 11:34:55

Virotu Noidea

2020-06-28 09:36:33 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Virotu Well,it's expected delivery time, not guaranteed delivery time. Expect a longer arrival time due to COVID-19 and everything that's going on in the world.

2020-04-28 11:15:39 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
Virotu 2020-02-27 12:18:56
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: How long can it be used?

Được hỏi bởi dvd trên 2018-05-24 04:34:34

Virotu Aslong as u like. When they get dirty just clean with warm soapy water and they're good to go again

2020-02-10 11:30:31 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: when will be in a stock?

Được hỏi bởi KenanMuhammed trên 2020-01-19 02:55:41

Virotu No eta at the moment.

2020-02-01 11:34:58 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: can I get the pro version 3?

Được hỏi bởi KevinChan trên 2020-01-14 04:12:11

Virotu Please refer to the correct product when asking questions?

2020-02-01 11:34:35 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: When does the product come to stocks?

Được hỏi bởi gencbilmuh trên 2019-03-13 06:44:56

Virotu All switch types are in stock at the moment.

2020-02-01 11:26:11 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Hi team, the product that would start from cz is version 3 or version 3h?

Được hỏi bởi andymilano trên 2020-01-11 04:56:34

Virotu The air purifier in the CN warehouse is 3(Chinese Version) Chinese Plug with Adapter. The air purifier in the HK and CZ warehouse is 3H(International Version with EU plug)

2020-01-22 11:51:18 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
Virotu 2020-01-11 22:59:58
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: este producto viene en cm? Pulgada no se usa por mi pais.

Được hỏi bởi jlflores01 trên 2019-11-12 02:22:24

Virotu S, viene en centmetros

2019-11-19 01:50:06 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: What is the angle it applies to the blade?

Được hỏi bởi macflorek trên 2018-12-05 11:58:35

Virotu Itgives a nice 17-20 angle. Just right for most kitchen knives.

2019-10-16 11:34:45 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)