tin nhắn

Q: it is China version?

Được hỏi bởi Coutinho994 trên 2020-01-22 12:34:30

saurabh prashar Yes

2020-01-25 10:54:33 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)
Coutinho994 2019-10-22 19:21:35
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Coutinho994 2019-06-12 17:43:23
3
gợi ý
Bình luận (2)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: what about the accuracy of measurements in all

Được hỏi bởi wildvenki trên 2019-08-03 07:10:59

Coutinho994 moreor less accurate, as for the podometer I found it very inaccurate

2019-10-22 07:20:09 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)