tin nhắn

Lodos2002 2019-01-09 09:11:36
6
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Lodos2002 2019-07-31 07:40:57
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: is it possible to have the spectra for yellow and red?

Được hỏi bởi Lodos2002 trên 2019-01-09 09:16:27

Sandy Voltage: DC 9-12V Wattage: 10W Working voltage: 9-12V Rated current: 1400MA Lumens: 350-400LM

2019-01-25 01:26:57 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)