tin nhắn

Q: Can we put a doogee S95 pro in it without it breaking?

Được hỏi bởi FR551664711 trên 2020-10-27 01:06:28

BG145501715 الهاتف S95 الوعر سماكت الهاتف كبيرة جدا

2021-11-02 02:26:14 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: does it have the screw hole in the bottom for mount to camera tripods?

Được hỏi bởi Andy0679 trên 2021-07-30 09:59:46

BG145501715 نعم يحتوي علي فتحة في الجزء السفلي

2021-11-02 02:19:24 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

BG145501715 Good morning, how are you? Where did my order arrive? It took a very long time

BG204514163 03/02/2021
1
Bình luận (1)