tin nhắn

Q: minimum focusing distance?

Được hỏi bởi teracondor trên 2020-02-06 02:18:40

Tex2002ans Shooting distance:2000m

2020-03-05 07:16:51 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
teracondor 2020-02-18 02:58:08
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: is 130mm the diameter of the lens without the LED??

Được hỏi bởi teracondor trên 2020-01-04 02:32:29

wuchuangbin The picture shows the product size

2020-02-07 12:09:41 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
teracondor 2019-09-28 00:19:34
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: do u have UK plug

Được hỏi bởi teracondor trên 2019-09-22 01:40:38

Hangchow Flume no

2019-10-06 08:33:33 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: any other plug?

Được hỏi bởi teracondor trên 2019-09-30 12:10:16

Whirret no

2019-10-06 08:07:24 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)