tin nhắn

Q: What are the pinouts. Can't read the PDFs.

Được hỏi bởi JayBee trên 2020-03-23 09:42:57

Bizzmo_ TFmini use GH1.25-4p cable, this pinout is 1: TX 2:RX 3:+5V 4:GND

2020-03-23 09:17:38 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)
JayBee 2020-03-19 06:07:48
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

JayBee 2020-03-19 06:05:39
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

JayBee 2020-03-19 06:04:19
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

JayBee 2020-03-19 06:01:48
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

JayBee 2020-03-19 05:59:56
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

JayBee 2020-02-05 11:37:26
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

JayBee 2020-03-03 05:01:04
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

JayBee 2020-03-03 04:58:47
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: