tin nhắn

Q: Qual é o grau de dureza do aço? A Liga tem mineral vanádio?

Được hỏi bởi arthurluizbr trên 2019-07-10 02:26:11

MrUnique ihaven't tested the hardness .. but its a good quality product

2019-10-10 07:05:28 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: From where we can find the spare tips?

Được hỏi bởi dtserkanozkan trên 2019-10-02 01:57:03

MrUnique Ithink You can find it from banggood as well like this one https://www.banggood.com/1pc-Replacement-Soldering-Iron-Tip-for-USB-Powered-Mini-5V-8W-Electric-Soldering-Iron-p-1066842.html?rmmds=detail-left-hotproducts__5

2019-10-10 06:59:33 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
MrUnique 2019-08-22 11:51:34
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: