tin nhắn

Q: How long is the cable

Được hỏi bởi karthikdgr8 trên 2019-01-01 03:55:15

M4rt4z 1,5meter

2020-01-09 03:44:18 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
karthikdgr8 2019-01-21 01:37:42
1
gợi ý
Bình luận (2)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Difference between this model , 1fs , 1p+ and 1s ?

Được hỏi bởi karthikdgr8 trên 2018-05-27 07:06:38

tosus yes, this is the most power screwdriver, and it has lion battery

2019-08-29 08:23:49 Hữu ích (2)
Gửi đi
Đáp án (2)
karthikdgr8 2019-01-21 01:40:02
0
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

karthikdgr8 2019-01-21 01:38:21
0
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

karthikdgr8 2019-01-21 01:39:22
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: when it gets to Rs. 20000 INR let me know. I'll buy then.

Được hỏi bởi ABcool trên 2018-11-30 08:40:58

karthikdgr8 It's on offer for 23000 INR on app . Best Android Tablet on the market leaving the overpriced Samsung TAB series

2018-12-22 07:38:49 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: is user interface in English

Được hỏi bởi Vijay Mishra trên 2018-12-13 10:10:11

karthikdgr8 Yes during setup you can choose English for UI

2018-12-22 07:37:39 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: if I order this product ......custom problem to nhi hoga

Được hỏi bởi rajaharshvardha trên 2018-09-12 05:46:12

karthikdgr8 Used Registered Air Mail . Took 22 days and no customs charge

2018-12-22 07:35:19 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
karthikdgr8 2018-12-22 06:27:06
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: