tin nhắn

Q: It's telemetry support?

Được hỏi bởi pawel_ksi trên 2020-01-13 08:03:53

Pakmoto Yes but only with F3 F7 flight controller F4 has issues due to receiver sending inverted signal

2020-05-04 03:25:36 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)
Pakmoto 2018-04-23 11:16:14
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Pakmoto 2018-04-05 13:35:21
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: