tin nhắn

nunofos 2019-09-17 04:47:53
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: why is the price so ridiculously high? they cost 12€ new in Germany...

Được hỏi bởi DooMMasteR trên 2019-05-29 10:45:30

nunofos Because some people think Wiha is a Xiaomi company, and they buy anything from Xiaomi.

2019-09-16 12:20:05 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
nunofos 2019-09-17 04:34:02
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: est ce que ça permet de piloter une yeelight V2 ou color bulb?

Được hỏi bởi marc ghezail trên 2019-02-24 03:58:51

nunofos No. It's only compatible with the ceiling lights.

2019-02-25 05:52:38 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)