tin nhắn

Q: why can't i order this to be shipped to Indonesia?

Được hỏi bởi ccAiv trên 2019-11-11 10:39:45

Promptness It can ship to Indonesia

2019-11-19 07:49:25 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: what does this set include?

Được hỏi bởi i.m.9l4dy5 trên 2019-05-27 01:44:41
Gửi đi
Đáp án (0)

Q: how is the cable connected to main light frame waterproofed?

Được hỏi bởi i.m.9l4dy5 trên 2019-03-15 05:45:57

Extrud The yellow wire is ground wire, The red wire connects with positive electrode and the blue wire connects with negative electrode.

2019-04-02 02:59:37 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Banggooder 2019-02-21 07:03:46
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: