tin nhắn

M100 2020-01-14 14:01:55
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

M100 2019-10-28 13:44:22
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: What is the communication range?

Được hỏi bởi Joey trên 2019-09-11 12:13:30

M100 I tested mine - it has 100 meters range in city - pretty bad - I would have this with almost any kids toy.

2019-11-12 07:12:30 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
M100 2019-10-28 13:32:20
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

M100 2019-10-28 13:32:20
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

M100 2019-10-28 13:32:19
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: