tin nhắn

Q: ¿sirve para radio transmisor de 8 a 110 megahertz?

Được hỏi bởi BG448226391 trên 2022-03-22 08:18:34

dududu Nein,ist GPS Empfang

2022-03-31 10:38:15 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: will this work on USB 2.0 with windows 7 laptop?

Được hỏi bởi Baba trên 2018-06-09 10:11:50

dududu Yes

2022-03-31 10:37:24 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: do you get the cable with the case ?

Được hỏi bởi max45256 trên 2019-07-13 10:08:00

dududu Yes

2022-03-31 10:36:40 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (7)
dududu 24/05/2020
0
gợi ý
Bình luận (0)