tin nhắn

Q: can volume be controlled by touch

Được hỏi bởi tarun51666 trên 2019-08-16 07:07:36

emma Control by phone, if you want the earphone have volume control, I suggest this product: https://www.banggood.com/Q62-TWS-bluetooth-5_0-Wireless-Stereo-Earphone-Three-Power-Display-Headphones-Sports-With-Mic-for-Xiaomi-p-1535313.html?cur_warehouse=CN

2019-08-18 09:36:18 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
tarunv 2019-09-12 00:49:39
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: