tin nhắn

Q: Why is it that expensive?

Được hỏi bởi donaldsneffe trên 2020-09-21 04:44:56
Gửi đi
Đáp án (0)
donaldsneffe 2020-09-18 13:50:25
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

donaldsneffe 2020-09-17 11:03:15
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

donaldsneffe 2020-09-17 11:02:06
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

donaldsneffe 2020-09-10 07:35:34
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

donaldsneffe 2020-09-10 05:34:43
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

donaldsneffe 2020-01-28 15:20:23
2
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Is it Lipo, as the description says, or Li-Ion, as the sticker says? What is the capacity?

Được hỏi bởi donaldsneffe trên 2019-07-23 04:10:16

mfmf2 jeto sloen z : 2 x 18650. 18650 = Li-ion , nlepka m pravdu

2020-09-06 04:36:29 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Kudos not includes battery. you need to buy a 26650 battery, like this https://www.banggood.com/1Pcs-HLY-26650-5000mAh-3_7V-3C-Power-Battery-Rechargeable-26650-Lithium-Battery-Li-ion-Battery-For-LED-Flashlight-Battery-p-1580357.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search

2020-09-06 01:44:25 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)