tin nhắn

Thesteam 2018-09-07 22:17:37
0
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Thesteam 2018-07-03 07:22:31
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Thesteam 2018-07-03 07:18:25
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Jimjim try bridging the 3.3 v to the 5v I had the same issue with a FC and the 3.3 had b0lown! apparently FC's run off 3.3v

2018-02-07 02:46:37 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)

Q: can this be powered from the 6pin jst straight off Vbat voltage from the ESC?

Được hỏi bởi chrissul13 trên 2017-11-04 09:33:13

Thesteam Have run this on a 130 build (3" props with 1407motors) from 2S upto 4S from the jst connected to 28A ESC straight to vbat - all good so far

2017-11-26 10:37:25 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Does this board use the Betaflight OSD or a different built in OSD?

Được hỏi bởi Chase trên 2017-11-24 01:07:36

Thesteam I'm using Betaflight OSD

2017-11-26 10:33:36 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)