tin nhắn

Catalin 2020-02-20 08:49:44
8
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Catalin 2020-02-20 08:51:56
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: It is compatible whit Ford Fusion 2006 European? Thanks

Được hỏi bởi Catalin trên 2020-01-21 03:05:34

Kudos it is 10.1 inch universal type player, you can constrast its size with your car raido, some special cars need a special fascia panel,canbus box and a power cable.

2020-02-17 06:10:17 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)