tin nhắn

Q: Does it connects with mobile without any gateway?

Được hỏi bởi Antonis Palaiologou trên 2020-04-02 12:28:33

yiotis85 nope it needs the gateway

2020-04-02 03:54:09 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)
yiotis85 2020-03-12 03:29:31
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

yiotis85 2020-02-22 07:36:15
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

yiotis85 2020-01-22 08:49:44
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: