Shan Khan (Abu Rayan)
bình luận của tôi
tin nhắn
Nhận xét
Bình luận
Đáp án
Câu hỏi

tin nhắn

Shan Khan (Abu Rayan) 2020-02-20 01:37:09
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: 360 Degree rotation is manual or with remote ?

Được hỏi bởi Shan Khan (Abu Rayan) trên 2018-03-18 08:14:21

Peppinz Manual

2020-01-23 08:47:12 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Shan Khan (Abu Rayan) 2018-11-29 07:22:36
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Is it removable ? Can it work on several cylinders ?

Được hỏi bởi Shan Khan (Abu Rayan) trên 2019-08-03 04:42:13

tripotico itis magnetic, no glue required, the cylinder has to be metal.

2019-08-05 03:47:35 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Shan Khan (Abu Rayan) 2019-02-06 07:08:07
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Shan Khan (Abu Rayan) 2019-02-06 07:08:07
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Shan Khan (Abu Rayan) 2019-02-06 07:08:07
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Shan Khan (Abu Rayan) 2019-03-16 03:07:32
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Shan Khan (Abu Rayan) 2019-06-11 07:49:51
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Shan Khan (Abu Rayan) 2019-04-18 03:45:03
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: