tin nhắn

denielfsl 2019-09-18 15:43:36
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

markgma L LED blinking is the manufacture's default loaded program. It is correct. It should be simple to made it worked: 1. install CH341SER, 2. reboot PC 3. make sure USB-SERIAL CH340 (COMxxx) shown under Ports (COM

2019-06-23 02:06:32 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (4)
denielfsl 2020-02-19 15:55:02
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

denielfsl 2020-02-19 15:53:37
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

denielfsl 2019-09-01 22:11:39
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

denielfsl 2019-07-19 19:21:10
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: