Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
kasva 2019-02-26 09:37:01
Доставка без трека за три недели. Упаковка отличается от фото на сайте. Консистенция густая, похоже на паяльный жир, а может просто запущенный вазелин. Паяется средненько, ничем не лучше канифоли, только дыма поменьше.
1
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền