Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
feivur 2019-04-17 15:43:06
выглядит круто. Держать в руках аппаратуру в карбоновом корпусе - кайф. В комплекте шли черные дерматиновые наклейки на зону хвата. Больше вообще нет ничего. Пришлось даже стекло дисплея переставлять со старого корпуса.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền