Tàu United Kingdom , USD
ikhonin 2019-09-17 13:41:56
Very good quality and fit. Nice soft touch feel. I only wish the borders around the screen was a bit higher.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền