Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
Alfha 2019-02-23 11:11:57
Not bad for the Price! There are Saw Blades on the market with an higher/longer MTBF …. But it Costs 5-times like this from Banggood. Overall I can say, this Blades does it Job!
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền