Tàu United Kingdom , USD
iQ_kz 2018-05-28 03:56:09
This s the third time i bought these boards. Excellent quality. Enough pins. No "contras" - only "pros". A++
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền