Tàu United Kingdom , USD
Pipistrelli 2019-10-28 16:37:01
Very good transmitter, nicely finished and high quality gimbals. lite module bay at the rear helps you expand the system capabilities.
1
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền