Tàu United Kingdom , USD
spart 2020-02-11 07:24:30
Good product. Nice shave. Quite silent. Quite light (140g). Build quality seems good. Pop-up trimmer working fine. Really like it so far but I only had a couple shaves.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền