Tàu United Kingdom , USD

Phản hồi khách hàng

4.93 trong số5
Viết bình luận

Ấn tượng hàng đầu

 • good product(194)
 • good price(73)
 • good quality(57)
 • good board(40)
 • great price(33)
 • fast delivery(31)
 • good condition(28)
 • good device(15)
 • easy to use(14)
 • nice module(13)
 • Tất cả đánh giá(1630)
 • Hình ảnh(180)
 • Video(3)
 • Tất cả các ngôi sao
  • Tất cả các ngôi sao(1630)
  • 5 sao(1564)
  • 4 sao(39)
  • 3 sao(16)
  • 2 sao(5)
  • 1 sao(6)
Sắp xếp theo:
Để xem trước
 • Để xem trước
 • Hữu ích nhất
 • Gần đây nhất
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
  Not breadboard friendly

  2019-01-22 11:31:11

  Just an FYI, the two rows of header pins are spaced 11 pins apart.On typical bread board, this results in accessible pins on one side of the ESP32 board only. Can be used with two breadboards side to side.

  Bình luận
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-06-18 22:28:29

  Works great with Arduino IDE + Espressif library on Mac OS X.

  Bình luận (1)
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-11-07 01:52:52

  It's working as expected.

  Bình luận
 • Jof
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
  Incredible !!!

  2019-03-18 14:35:22

  This small thing does what he was built for

  Bình luận (1)
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-12-10 14:08:40

  excellent

  Bình luận
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-10-31 07:50:38

  He arrived pretty quickly. I am now looking forward to using it in my project.

  Bình luận
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-10-29 09:04:41

  very good

  Bình luận
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-09-24 12:42:21

  Works fine. There is flux around the pins though.

  Bình luận
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 204  

Bạn có thể quan tâm

Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền