Tàu United Kingdom , USD
Josyni 2019-07-04 11:21:06
Minha primeira compra, e amei!! Demorou 22 dias corridos para chegar aqui em Manaus/Am. Fone lindo, ótimo som!!
19
Bình luận (2)
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền