Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
JatonM 2019-09-25 20:15:26
Not much to say. Good quality, connectors are tight. No change in resistance between wire and connector pin when moving. Will buy again.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền