Tàu United Kingdom , USD
iQ_kz 2018-05-28 03:56:07
VERY interesting device. Used as a keyboardless input for some of my android devices. Works fine. Works through walls also. A++
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền