Tàu United Kingdom , USD
Lennson 2020-05-16 06:29:43
Quality is like always with HQ very high. But they need a lot of current. I prefere the gemfan props for Mobula6
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền